Skip to main content

Obytný vůz

Bürstner Ixeo


Podmínky nájmu (OV)

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let . Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 1850 Kč vč.DPH za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 45 – 90 minut a je třeba s tím počítat. Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 9 hodin do 12 hodin prvního dne půjčení a vrací se od 13 hodin do 16 hodin posledního dne půjčení. U nás máte možnost si OV převzít a vrátit každý den včetně víkendů a svátků. Místo předání a vrácení OV je Bystrá 761/10, 19300, Praha 9 Horní Počernice. Nebo u zákazníka kdekoliv v Praze a Středních Čechách (poplatek za předání a vrácení OV u zákazníka je 2 400 Kč).

Vybavení obytného vozu

Určitě raději „spíte ve vlastním“, proto necháváme na vás vybavení vozu prostěradly, polštáři a příkrývkami či spacími pytli. Všechny ostatní potřeby i pro dlouhé cestování obdržíte od nás:

 • autorádio, tempomat, navigace, couvací kamera, bezpečnostní výbava
 • česká dálniční známka
 • motorová a nástavbová klimatizace
 • plynové topení s boilerem, plynový vařič, 2x plná plynová láhev
 • lednice s mrazákem (pracuje na 220 V, 12 V a plyn)
 • umyvadlo, sprcha, chemické WC
 • měnič napětí 12 V/220 V
 • markýza
 • vybavená kuchyň (nádobí na vaření, jídelní sada pro 4 osoby, mycí prostředky)
 • 4x kempingové křeslo + stůl
 • nájezdové klíny, prodlužovací bubnový kabel, redukce
 • hadice a konev na dopouštění vody, kbelík, košťátko, lopatka, hadry

Servisní poplatek

Servisní poplatek 1.850 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro nájmy kratší než 6 dní včetně (u pronájmu na 7 a více dní není účtován).

Poplatek zahrnuje:

 • 2x plná plynová láhev,
 • chemie do WC + toaletní papír + chemie na mytí nádobí,
 • doplnění provozních kapalin(užitková voda, ostřikovače, oleje apod.),
 • příprava vozidla - drobné opravy a servisní práce

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 25 000 Kč. Kauce se uhrazuje převodem na účet pronajímatele, nebo při převzetí vozu v hotovosti. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození obytného vozu.

Pojištění

Obytný vůz má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit v plné výši. Doporučujeme zákazníkům uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění.

Platební podmínky

Po potvrzení rezervace pronajímatelem obdrží nájemce e-mailem náhled smlouvy o nájmu a zálohovou fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného a servisní poplatek (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 3 - 6 dní) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 15 dnů před převzetím vozu. Kauci zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím vozu, nebo v hotovosti při převzetí vozu.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení neuklizeného, znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu 2000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou 1 hodinu prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu či poruchu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Jakoukoli poruchu je nutné vždy nejprve telefonicky konzultovat s Pronajímatelem. Případnou opravu je nutné vždy provést v autorizovaném servisu výrobce, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

Obecné

S obytným vozem od nás můžete cestovat do všech zemí Evropy mimo území válečná, s nepokoji nebo podobnými událostmi. Součástí vaší cesty může být samozřejmě i přeprava vozu trajektem. Domácí mazlíčci nejsou povoleni.

Podmínky storna

 1. 20 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 60 a více dnů před zahájením sjednaného nájmu
 2. 50 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 30 a více dnů před zahájením sjednaného nájmu
 3. 80 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného nájmu
 4. 100 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před zahájením sjednaného nájmu
 5. 100 % z celkové částky nájmu - při odstoupení od smlouvy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného nájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí

Při předčasném ukončení nájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Doporučujeme zákazníkům sjednat si cestovní pojištění a pojištění storna (zrušení cesty).

Podmínky nájmu jsou platné od 1.2.2021

Pronajměte si obytný vůz

Obytný vůz pronajímáme dlouhodobě i krátkodobě dle volného termínu. Vybrat termín a rezervovat obytný vůz můžete v odkazu níže.

Nejčastější dotazy

Ještě předtím než nám zavoláte, nebo nám budete psát, přečtěte nejčastěji kladené dotazy.
Jaké řidičské oprávnění potřebuji k řízení obytného vozu?

K řízení obytného vozu od nás postačuje řidičské oprávnění skupiny B , obytný vůz má celkovou hmotnost 3500 kg. Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Stejné kritérium platí i pro další řidiče.

Mám si uzavřít nějaké pojištění?

Doporučujeme Vám uzavřít cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stornovacích poplatků. Většina pojišťoven toto nabízí v jednom balíčku.

Mohu si obytný vůz pronajmout pro firemní účely?

Ano, samozřejmě. Zaplacené nájemné je při takovém použití daňově uznatelným nákladem. Naše nájemné obsahuje DPH, které vám na daňovém dokladu vyčíslíme.

Co všechno je zahrnuto v nájemném?

Naše nájemné zahrnuje zaškolení nájemce, předání a zpětné převzetí vozu, základní náplně, potřebné kempingové vybavení, dálniční známku CZ, povinné ručení, all-risk havarijní pojištění, pojištění čelního skla, silniční daň, asistenční služby, svolení k řízení pro nájemce a až tři další řidiče, seznam kempů v Evropě, seznamy karavanových stání v Německu a Evropě.

Parkování Vašeho osobního vozu po dobu nájmu OV v uzavřeném areálu.

Jak mohu obytný vůz rezervovat?

Nejjednodušší je rezervace pomocí našeho rezervačního formuláře na stránce rezervace . Najdete zde i informace o obsazenosti obytného vozu. Obytný vůz můžete též rezervovat e-mailem na adrese info@jirent.cz nebo telefonicky na čísle (+420) 776 545 006.